2020-08-14 - 14.08.2020 -DOCUMENTE privind Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (AGOA) pentru data de 15 septembrie 2020, cu începere de la ora 14:00
Actionarii/creditorii persoane fizice vor putea accesa materialele parolate de mai jos dupa obtinerea parolei. In acest scop se vor putea adresa prin email insotit de o copie scanata a actului de identitate la actionariat@brikston.ro. Persoanele juridice sau creditorii se vor adresa in acelasi scop prin email insotit de o copie scanata a unui certificat constatator emis de Registrul Comertului ( nu mai vechi de 30 de zile) si copia scanata a actului de identitate al reprezentantului legal. Inapoi la lista de articole