2020-05-07 - Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii din 9 Iunie 2020 cu incepere la ora 13:00 şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii din 09 iunie 2020 cu începere de la ora 14:00
Actionarii persoane fizice vor putea accesa materialele parolate de mai jos dupa obtinerea parolei. In acest scop se vor putea adresa prin email insotit de o copie scanata a actului de identitate la actionariat@brikston.ro. Persoanele juridice se vor adresa in acelasi scop prin email insotit de o copie scanata a unui certificat constatator emis de Registrul Comertului ( nu mai vechi de 30 de zile) si copia scanata a actului de identitate al reprezentantului legal.Inapoi la lista de articole