2019-04-18 - 2019-04-18 - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 20/21 mai 2019 ora 11:30 şi Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 20/21 mai 2019 ora 12:00


Actionarii persoane fizice vor putea accesa materialele parolate de mai jos dupa obtinerea parolei. In acest scop se vor putea adresa prin email insotit de o copie scanata a actului de identitate la actionariat@brikston.ro. Persoanele juridice se vor adresa in acelasi scop prin email insotit de o copie scanata a unui certificat constatator emis de Registrul Comertului ( nu mai vechi de 30 de zile) si copia scanata a actului de identitate al reprezentantului legal.

Inapoi la lista de articole