25 03 2016 - Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor 27/28.04.2016

Actionarii persoane fizice vor putea accesa materialele parolate de mai jos dupa obtinerea parolei. In acest scop se vor putea adresa prin email insotit de o copie scanata a actului de identitate la actionariat@brikston.ro. Persoanele juridice se vor adresa in acelasi scop prin email insotit de o copie scanata a unui certificat constatator emis de Registrul Comertului ( nu mai vechi de 30 de zile) si copia scanata a actului de identitate al reprezentantului legal. 
Inapoi la lista de articole